• Úvod >>
  • Oceľové laná

Oceľové laná

Stránky:
6x19M-FC (konštrukcia prameňa 1+6+12)

6x19M-FC (konštrukcia prameňa 1+6+12)

Laná na všeobecné použitie v rôznych oblastiach priemyslu, všade kde nie sú na lano kladené požiadavky neprimerane veľkého ohybu a lano pracuje v bežnej frekvencii. Často používané sú na malých výťahoch, zdvihákoch, v rybárskom priemysle (kotevné, pomocné, vlečné).

Technické informácie
Lana-s-klasickym-vinutim-6x19M.pdf
6x7-FC (konštrukcia prameňa 1+6)

6x7-FC (konštrukcia prameňa 1+6)

Laná tejto konštrukcie sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči oderu a malou ohybnosťou. Preto sa neodporúčajú používať tam, kde sú kladené požiadavky na ohyb lana. Používajú sa na vlečné laná lodí a lyžiarske vleky.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x7.pdf
8x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

8x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné.

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v rôznych pevnostných prevedeniach: 1570 N/mm2, 1370/1770 N/mm2, 1570/1770 N/mm2. Spoločnosť DRUMET ponúka výrobcom, predajcom a servisným miestam osobných výťahov toto lano pod názvom DRULIFT® (značka DRULIFT je ochrannou známkou spoločnosti Drumet SA, Włocławek, Poľsko).

Spoločnosť DRUMET odporúča používať na výťahy laná konštrukcie 8x19 Seale, podľa STN EN 12385-5.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x19S.pdf
17x7 / 18x7

17x7 / 18x7

17x7 - WSC, 17x7 - FC, 18x7 - WSC, 18x7 - FC
Jedná sa o laná s malým sklonom k otáčaniu používané najmä na stavebných a priemyselných žeriavoch so strednou výškou zdvihu. Laná ponúkame v rozsahu priemerov 4 – 28 mm podľa ISO 2408, EN 12385-4 a DIN 3069 o pevnostiach 1770, 1960 a 2060 N/mm2. Laná konštrukcie 18x7 sú mierne ohybnejšie ako laná 17x7, ale menej odolné voči oderu. UPOZORNENIE: Uvedené laná sa neodporúča používať v kombinácií s otočnými svorkami! Výnimkou je prvý pracovný zdvih lana po jeho inštalácií, čím sa dosiahne kompenzácia pnutí v lane. Po prvej operácií by sa lano malo napevno ukotviť.

Technické informácie
nekrutive-ocelove-lana-17x7,18x7.pdf
DRUCRANE® K19/K16

DRUCRANE® K19/K16

Nekrútivé oceľové lano s tvárnenými prameňmi

Variácie lana DRUCRANE
DRUCRANE.pdf
Valcované laná DRUFOREST

Valcované laná DRUFOREST

Valcované laná s oceľovou dušou sú v porovnaní s konvenčnými lanami odolnejšie voči stlačeniu, majú väčší kovový prierez a preto vyššiu únosnosť. Sú veľmi dobre odolné voči oderu a majú výrazne väčšiu životnosť ako laná s konvenčnými prameňmi. Najväčšie uplatnenie nachádzajú v lesnom hospodárstve pri približovaní dreva (lesné traktory a lanovky).

Technické informácie:
DRUMET - valcovane lana.pdf
Jednopramenné lano 1x19 (1+6+12)

Jednopramenné lano 1x19 (1+6+12)

Prameň vyrábaný v dvoch operáciách, kedy dve vrstvy drôtov sú vinuté okolo jedného centrálneho drôtu. Menšie priemery sú používané v automobilovom priemysle (prevodové, brzdové laná). Priemery 3,0-5,0 mm sú používané ako nosné laná v telekomunikačných kábloch. V porovnaní s lanami konštrukcie 1x7 sa laná konštrukcie 1x19 vyznačujú väčšou ohybnosťou a nižšou odolnosťou voči oderu.

Technické informácie
Jednopramenne-lana-1x19.pdf
6x19M-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+12)

6x19M-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+12)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom a extrémnym teplotám.

Technické informácie
Lana-s-klasickym-vinutim-6x19M.pdf
6x7-WSC (duša tvorená prameňom rovnakej konštrukcie ako pramene v povrchovej vrstve, konštrukcia prameňa 1+6)

6x7-WSC (duša tvorená prameňom rovnakej konštrukcie ako pramene v povrchovej vrstve, konštrukcia prameňa 1+6)

Laná majú rovnaké použitie ako laná s dušou IWRC, vyznačujú sa však ešte menšou ohybnosťou pri porovnateľnej minimálnej únosnosti lana. Tieto laná sú často používané ako výstužný materiál pri výrobe dopravných pásov (platí pre priemery 1,8-3,0 mm, spravidla pozinkované o pevnosti > 2500 N/mm2).

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x7.pdf
Herkules 6x17 + 17x7 – FC, 221 drôtov

Herkules 6x17 + 17x7 – FC, 221 drôtov

Nekrútivé laná typu Herkules sú dobre ohybné a sú používané na žeriavoch, kde je bremeno zavesené na jednom priereze lana a nie je vedené. Laná ponúkame v rozsahu priemerov 12,5 – 20,0 mm, podľa normy STN/ČSN 024371, o pevnosti drôtu 1770 N/mm2.

Stránky: