Lesné hospodárstvo

V našich podmienkach sa na približovanie dreva v lesnom hospodárstve používajú predovšetkým laná konštrukcií 6x19S, 6x26WS a valcované laná konštrukcií 6x26WS-IWRC, 6x19S-IWRC, 6x25F-IWRC, 6x36WS-IWRC.

6x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+9+9)

6x19S-IWRC
Laná Seale so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné. Majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám. Nachádzajú široké uplatnenie všade tam, kde je lano vystavené extrémnej pracovnej záťaži a kde nie je vysoká požiadavka na ohyb lana (napr. približovanie dreva v lesoch).

Technické informácie: 6x19S-lesy.pdf

6x26WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+5+5/5+10)

6x26WS-IWRC
Laná konštrukcie Warrington-Seale sú vinuté súbežným spôsobom a pramene v troch vrstvách drôtov sú zlaňované v jednej operácii kombináciou prameňov typu Warrington a Seale. Z dôvodu väčšieho počtu drôtov sú laná tejto konštrukcie v porovnaní s konštrukciou 6x19S ohybnejšie. V povrchovej vrstve majú 10 drôtov (Seale má 9) a sú porovnateľne odolné voči oderu. Vďaka lepšej ohybnosti je s lanami tejto konštrukcie lepšia manipulácia, pri rovnakej únosnosti a životnosti.

Technické informácie: 6x26WS-lesy.pdf

Valcované laná DRUFOREST konštrukcií 6x26WS-IWRC, 6x19S-IWRC, 6x25F-IWRC, 6x36WS-IWRC

Valcovane Valcované laná s oceľovou dušou sú v porovnaní s konvenčnými lanami odolnejšie voči stlačeniu, majú väčší kovový prierez a preto vyššiu únosnosť. Sú veľmi dobre odolné voči oderu a majú výrazne väčšiu životnosť ako laná s konvenčnými prameňmi. Najväčšie uplatnenie nachádzajú v lesnom hospodárstve pri približovaní dreva (lesné traktory a lanovky).

Technické informácie: DRUFOREST - valcovane lana.pdf