Výťahy

V našich podmienkach sú na výťahy najpoužívanejšie konštrukcie 6x19 Seale a 8x19 Seale.

6x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

6x19S-FC
Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné. V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v rôznych pevnostných prevedeniach: 1570 N/mm2, 1370/1770 N/mm2, 1570/1770 N/mm2. V prevedení 1770 N/mm2 sa lano neodporúča na použitie v zariadeniach určených na prepravu osôb z dôvodu vysokej pevnosti povrchových drôtov spôsobujúcej nadmerné opotrebovanie hnacích a vodiacich kladiek.

Technické informácie: 6x19S-vytahy.pdf

 

8x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

8x19S-FC Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné. V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v rôznych pevnostných prevedeniach: 1570 N/mm2, 1370/1770 N/mm2, 1570/1770 N/mm2. Laná tejto konštrukcie dodávané v priemeroch 6,5/8,0/9,0/10,0/11,0/12,5 mm.
Spoločnosť DRUMET ponúka výrobcom, predajcom a servisným miestam osobných výťahov toto lano pod názvom DRULIFT® (značka DRULIFT je ochrannou známkou spoločnosti Drumet SA, Włocławek, Poľsko).

Technické informácie: 8x19S-vytahy.pdf

 

8x19S-IWRC (konštrukcia prameňa 1+9+9, duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 8x7-FC)

8x19S-IWRC (8x7-FC) Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné. V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v pevnosti drôtov 1570 N/mm2. Laná tejto konštrukcie sú dodávané v priemeroch 10,0 mm a 11,0 mm, na požiadanie je možné ich dodať aj v iných priemeroch (10,0 -20,0 mm).
Laná tejto konštrukcie vykazujú po zaťažení menšiu elongáciu (predĺženie) ako laná konštrukcie 8x19S-FC. V porovnaní s konštrukciou 8x19S-FC (1570/1770 N/mm2) majú laná tejto konštrukcie vyššiu únosnosť (o cca. 17-20%), v porovnaní s 6x19S-FC (1570 N/mm2) je ich únosnosť vyššia o cca. 7-9%. Odporúčame ich preto použiť tam, kde zariadenie vyžaduje z dôvodu zvýšenia jeho bezpečnosti použiť lano s vyššou únosnosťou (u niektorých typov výťahov, kde je kabína zavesená na 2 nosných lanách).

Technické informácie: 8x19S-vytahy.pdf

 

Spoločnosť DRUMET odporúča používať na výťahy laná konštrukcie 8x19 Seale, podľa STN EN 12385-5.

V čom spočívajú výhody lán 8x19 Seale?
  • 4 dotykové body medzi lanom a kladkou, namiesto troch ako u 6x19 Seale, z čoho pramení lepšie rozloženie tlakov na kladku, menšie opotrebenie a následne väčšia životnosť kladky aj lana;
  • laná sú dodávané s pevnosťou drôtov 1570 N/mm2 v povrchovej vrstve lana, čím taktiež dochádza k menšiemu poškodzovaniu kladiek (drôty pevnosti 1570 N/mm2 na povrchu lana sú ku kladke „šetrnejšie“ ako drôty vyššej pevnosti 1770 N/mm2);
  • nami dodávané laná na výťahy konštrukcie 8x19S sú dodávané podľa európskej normy harmonizovanej so Smernicou na výťahy (EN 12385-5). Táto norma na rozdiel od starých STN, DIN a EN 12385-4 predpisuje rôzne tolerancie priemeru lán pred a po ich zaťažení. Podľa EN 12385-5 musí skutočný priemer lana po zaťažení zodpovedať odchýlke od menovitého priemeru 0 / +1% v prípade lán s textilnou dušou, -1 / 0% v prípade lán s oceľovou dušou;
  • laná 8x19 Seale sú ohybnejšie ako 6x19 Seale.