Konštrukcie a možnosti použitia oceľových lán

Jednopramenné laná

Okrúhle pramene (časti lana pozostávajúce zo sady drôtov rovnakého tvaru a priemeru vinutých špirálovito v jednom smere a v jednej alebo viacerých vrstvách okolo centrálneho drôtu) vyznačujúce sa vysokou pevnosťou a malou ohybnosťou (pramene s rôznymi smermi vinutými vrstvami sú obzvlášť málo ohybné), preto nie sú veľmi vhodné pre použitie, kde sa lano ohýba na kladkách, alebo je vedené v malom rádiuse.

Laná s klasickým vinutím vinuté v jednej vrstve prameňov

Laná s klasickým vinutím vinuté v jednej vrstve prameňov (laná triedy 6x19M a 6x37M, pri ktorých sú drôty vinuté s rôznou výškou vinutia v jednotlivých vrstvách prameňa, pričom dochádza ku kríženiu drôtov, ktoré sa vzájomne bodovo dotýkajú) sú tvorené jednou vrstvou prameňov vinutou okolo duše lana. Duša môže byť textilná (sisalová, polypropylénová, bavlnená ...) alebo oceľová (drôt, tvorená prameňom, tvorená samostatným lanom). Úlohou duše je zabraňovať posunom alebo vtláčaniu prameňov k osi lana, udržovať tvar prierezu lana a tým podporovať pramene v lane. Rovnako tak je zásobárňou mazadla, ktoré sa pri práci z lana vytláča.

Laná so súbežným vinutím vinuté v jednej vrstve prameňov

Pramene týchto lán sú vyrábané v jednej technologickej operácii použitím drôtov minimálne dvoch rôznych priemerov, drôty v prameňoch sú vinuté s rovnakou výškou vinutia v jednotlivých vrstvách prameňa a nedochádza pri ňom ku kríženiu drôtov ako v prípade klasického vinutia, ale drôty sa vzájomne dotýkajú po celej dĺžke.

Laná so súbežným vinutím sa vyznačujú vysokou ohybnosťou, vysokou odolnosťou voči priečnym tlakom a oderu. Duša môže byť textilná (sisalová, polypropylénová, bavlnená ...) alebo oceľová (drôt, tvorená prameňom, tvorená samostatným lanom). Úlohou duše je zabraňovať posunom alebo vtláčaniu prameňov k osi lana, udržovať tvar prierezu lana a tým podporovať pramene v lane. Rovnako tak je zásobárňou mazadla, ktoré sa pri práci z lana vytláča.

Nekrútivé laná

Nekrútivé laná sú tiež označované ako viacpramenné laná. Spoločnosť DRUMET ich vyrába podľa nasledovných noriem: EN 12385-4, ISO 2408:1996, DIN (3069 a 3071) a rovnako tak podľa technických dodacích podmienok spoločnosti DRUMET (WTL – 01 a WTL 03). Spoločnosť DRUMET vlastní certifikáty Centrálnej skúšobne technickej inšpekcie v Poznani pod číslom 006/1-2001 a 007/1-2001 (lano DRUCRANE® s tvárnenými prameňmi). Rozhodnutím č. M-03-01/6-02 Technickej inšpekcie vo Varšave (Urzad Dozoru Technicznego) z 3. januára 2002 získala spoločnosť DRUMET oprávnenie k výrobe nekrútivých lán s kruhovými a tvárnenými prameňmi.
Spoločnosť DRUMET ponúka nekrútivé laná v prevedení s kruhovými, alebo tvárnenými prameňmi.