Sprievodca výberom oceľového lana

Priemyselné laná sú súčasťou mnohých strojných zariadení, ako napríklad:

 • stavebné stroje (miešače betónu, buldozéry, navijaky);
 • stroje na zemné práce (rýpadlá, bagre);
 • manipulačné zariadenia neklasifikované ako žeriavy (dopravníky, kladkostroje);
 • laná na ukotvenie (kotevné laná, oceľové viazacie laná);
 • laná visutých lanoviek, výťahové, vlečné laná rybárskych sietí, a iné.

Výber lana na konkrétne zariadenie závisí od konštrukcie zariadenia a pracovných podmienok lana. Nižšie uvádzame kritériá, ktoré by mali byť zohľadnené pri výbere lana:

 • jednopramenné laná (pramene 1x7, 1x19, 1x37) sú vyrábané jedným zlaňovacím procesom a sú používané prevažne ako kotevné a podporné laná (kotevné laná televíznych a rádiových antén), nosné laná mostov, telefónnych káblov, v automobilovom priemysle.
 • viacpramenné laná tried 6x19M a 6x37M (laná vinuté klasickým spôsobom) vyrábané v procese zlaňovania a následne zrážania sú používané v prípadoch, kde lano pracuje s kladkami a sú naň vo vzťahu k pevnosti lana kladené požiadavky na ohyb. Výber konštrukcie závisí od priemeru kladky a uplatňuje sa nasledovné pravidlo (ak dokumentácia neuvádza inak): pomer priemeru kladky a drôtu lana by mal byť minimálne 350 a pomer priemeru kladky a priemeru lana by mal byť vyšší ako 20.
 • lano pracujúce s kladkami, kde frekvencia pohybov a oder lana sú vysoké, odporúča sa použiť lano so súbežným vinutím (drôty sú vinuté s rovnakou výškou vinutia v jednotlivých vrstvách prameňa). V závislosti od typu zariadenia, priemeru lana a pracovných podmienok lana odporúčajú sa nasledovné konštrukcie: 6x19S-FC, 6x31WS-FC, 6x19W-FC a 8x31WS-FC.
 • ak sa lano počas práce nielen ohýba, ale aj podlieha silným priečnym tlakom spôsobujúcim deformáciu lana, alebo pracovné podmienky nedovoľujú použitie textilnej (nekovovej) duše, tak používame lano s oceľovou dušou. V takýchto prípadoch sa odporúčajú konštrukcie: 6x7-WSC, 6x19-IWRC, 6x19S-IWRC, 6x19F-IWRC, 8x31WS-IWRC, 8x36WS-IWRC, 6x36WS-IWRC, 6x26WS-IWRC a 6x31WS-IWRC.
 • laná s oceľovou dušou majú dlhšiu životnosť, ako laná s textilnou dušou. Ak na lano nie sú kladené špeciálne požiadavky z pohľadu jeho ohybnosti a priemeru kladiek, použite pravidlo hovoriace, že je lepšie použiť lano s menším počtom drôtov.
 • pre stavebné zariadenia, stroje na zemné práce, dopravné zariadenia a všade, kde dochádza k veľkému oderu lana použite lano so súbežným vinutím drôtov v prameni, typy Seale, alebo Warrington-Seale. U lana pracujúceho pri veľkom dynamickom zaťažení sa odporúča konštrukcia Warrington-Seale.
 • laná súbežne vinuté (drôty vo vrchnej vrstve prameňa sú vinuté rovnakým smerom, ako pramene v povrchovej vrstve lana) sa vyznačujú vysokou ohybnosťou a v porovnaní s lanami vinutými protismerne väčšou životnosťou. Majú však tendenciu rozpletať sa pri zaťažení, preto sa môžu používať iba tam, kde je lano zabezpečené proti „odtáčaniu“ (napr. bremeno je zabezpečené proti rotácií okolo osi lana). Toto pravidlo neplatí pre nekrútivé a málo krútivé laná.
 • ak nekrútivosť lana, vysoká ohybnosť a odolnosť voči oderu sú limitom pri výbere vhodnej konštrukcie (stavebné, pojazdné a prístavné žeriavy) a všade tam, kde bremeno je zavesené na jednom priereze lana a nie je vedené, odporúča sa použiť nekrútivé lano.