Vleky a visuté lanovky

V našich podmienkach sa na lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb používajú predovšetkým laná vinuté súbežným spôsobom (konštrukcie 6x7, 6x19S, 6x36WS, prípadne iné).

6x7-FC (konštrukcia prameňa 1+6)

6x7-FC
Laná tejto konštrukcie sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči oderu a malou ohybnosťou. Preto sa neodporúčajú používať tam, kde sú kladené požiadavky na ohyb lana. Používajú sa na vlečné laná lodí a lyžiarske vleky.

Technické informácie: 6x7-FC vleky.pdf

6x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

6x19S-FC
Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné.

Technické informácie: 6x19S-FC vleky.pdf

6x36WS-FC (konštrukcia prameňa 1+7+7/7+14)

6x36WS-FC

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné.

Technické informácie: 6x36WS-FC vleky.pdf