Harmonizované normy - Vleky a visuté lanovky

Z pohľadu problematiky oceľových lán na lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb sú harmonizovanými normami predovšetkým:

EN 12385-8:2002 Oceľové drôtené laná. Bezpečnosť. Časť 8: Prameňové vlečné a nosnovlečné laná pre zariadenia lanoviek na dopravu osôb
EN 12385-9:2002 Oceľové drôtené laná. Bezpečnosť. Časť 9: Uzavreté vinuté nosné laná pre zariadenia lanoviek na dopravu osôb

EN 12927-1:2004 Bezpečnostné požiadavky na osobnú lanovú dopravu. Laná. Časť 1: Výberové kritériá na laná a ich koncovky
EN 12927-2:2004 Bezpečnostné požiadavky na osobnú lanovú dopravu. Laná. Časť 2: Bezpečnostné faktory
EN 12927-3:2004 Bezpečnostné požiadavky na osobnú lanovú dopravu. Laná. Časť 3: Splietanie lán so šiestimi prameňmi, dopravné a vlečné laná
EN 12927-4:2004 Bezpečnostné požiadavky na osobnú lanovú dopravu. Laná. Časť 4: Koncové kotvenia
EN 12927-5:2004 Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Laná. Časť 5: Skladovanie, preprava, montáž a napínanie
EN 12927-6:2004 Bezpečnostné požiadavky na osobnú lanovú dopravu. Laná. Časť 6: Kritériá výmeny
EN 12927-7:2004 Bezpečnostné požiadavky na osobnú lanovú dopravu. Laná. Časť 7: Inšpekcia, oprava a údržba
EN 12927-8:2004 Bezpečnostné požiadavky na osobnú lanovú dopravu. Laná. Časť 8: Magnetické kontroly lán

Kompletný zoznam noriem harmonizovaných so Smernicou na vleky a visuté lanovky na stiahnutie tu.