Laná so súbežným vinutím

Stránky:
6x7-FC (konštrukcia prameňa 1+6)

6x7-FC (konštrukcia prameňa 1+6)

Laná tejto konštrukcie sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči oderu a malou ohybnosťou. Preto sa neodporúčajú používať tam, kde sú kladené požiadavky na ohyb lana. Používajú sa na vlečné laná lodí a lyžiarske vleky.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x7.pdf
8x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

8x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné.

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v rôznych pevnostných prevedeniach: 1570 N/mm2, 1370/1770 N/mm2, 1570/1770 N/mm2. Spoločnosť DRUMET ponúka výrobcom, predajcom a servisným miestam osobných výťahov toto lano pod názvom DRULIFT® (značka DRULIFT je ochrannou známkou spoločnosti Drumet SA, Włocławek, Poľsko).

Spoločnosť DRUMET odporúča používať na výťahy laná konštrukcie 8x19 Seale, podľa STN EN 12385-5.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x19S.pdf
6x7-WSC (duša tvorená prameňom rovnakej konštrukcie ako pramene v povrchovej vrstve, konštrukcia prameňa 1+6)

6x7-WSC (duša tvorená prameňom rovnakej konštrukcie ako pramene v povrchovej vrstve, konštrukcia prameňa 1+6)

Laná majú rovnaké použitie ako laná s dušou IWRC, vyznačujú sa však ešte menšou ohybnosťou pri porovnateľnej minimálnej únosnosti lana. Tieto laná sú často používané ako výstužný materiál pri výrobe dopravných pásov (platí pre priemery 1,8-3,0 mm, spravidla pozinkované o pevnosti > 2500 N/mm2).

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x7.pdf
8x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 8x7-FC, konštrukcia prameňa 1+9+9)

8x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 8x7-FC, konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné.

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v pevnosti drôtov 1570 N/mm2. Laná tejto konštrukcie sú dodávané v priemeroch 10,0 mm a 11,0 mm, na požiadanie je možné ich dodať aj v iných priemeroch (10,0 -20,0 mm). Laná tejto konštrukcie vykazujú po zaťažení menšiu elongáciu (predĺženie) ako laná konštrukcie 8x19S-FC. V porovnaní s konštrukciou 8x19S-FC (1570/1770 N/mm2) majú laná tejto konštrukcie vyššiu únosnosť (o cca. 17-20%), v porovnaní s 6x19S-FC (1570 N/mm2) je ich únosnosť vyššia o cca. 7-9%. Odporúčame ich preto použiť tam, kde zariadenie vyžaduje z dôvodu zvýšenia jeho bezpečnosti použiť lano s vyššou únosnosťou (u niektorých typov výťahov, kde je kabína zavesená na 2 nosných lanách).

Spoločnosť DRUMET odporúča používať na výťahy laná konštrukcie 8x19 Seale, podľa STN EN 12385-5.

Technické informácie
8x19S-vytahy.pdf
6x7-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6)

6x7-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom a extrémnym teplotám.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x7.pdf
8x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+9+9)

8x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x19S.pdf
6x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

6x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné. Použitie nachádzajú napr. v rybárskom priemysle.

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v rôznych pevnostných prevedeniach: 1570 N/mm2, 1370/1770 N/mm2, 1570/1770 N/mm2. V prevedení 1770 N/mm2 sa lano neodporúča na použitie v zariadeniach určených na prepravu osôb z dôvodu vysokej pevnosti povrchových drôtov spôsobujúcej nadmerné opotrebovanie hnacích a vodiacich kladiek.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x19S.pdf
8x19W-FC (konštrukcia prameňa 1+6+(6+6))

8x19W-FC (konštrukcia prameňa 1+6+(6+6))

Laná súbežne vinuté s povrchovými drôtmi prameňa dvoch rôznych priemerov pravidelne sa striedajúcich a s dvojnásobným počtom drôtov v povrchovej vrstve prameňa v porovnaní so strednou vrstvou. Laná sú dobre ohybné, použitie nachádzajú predovšetkým ako laná výťahové a zdvíhacích zariadení.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x19W.pdf
6x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+9+9)

6x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám. Nachádzajú široké uplatnenie všade tam, kde je lano vystavené extrémnej pracovnej záťaži a kde nie je vysoká požiadavka na ohyb lana (napr. približovanie dreva v lesoch).

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x19S.pdf
8x19W-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+(6+6))

8x19W-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+(6+6))

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x19W.pdf
Stránky: