8 - pramenné laná

8x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

8x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné.

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v rôznych pevnostných prevedeniach: 1570 N/mm2, 1370/1770 N/mm2, 1570/1770 N/mm2. Spoločnosť DRUMET ponúka výrobcom, predajcom a servisným miestam osobných výťahov toto lano pod názvom DRULIFT® (značka DRULIFT je ochrannou známkou spoločnosti Drumet SA, Włocławek, Poľsko).

Spoločnosť DRUMET odporúča používať na výťahy laná konštrukcie 8x19 Seale, podľa STN EN 12385-5.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x19S.pdf
8x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 8x7-FC, konštrukcia prameňa 1+9+9)

8x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 8x7-FC, konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné.

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v pevnosti drôtov 1570 N/mm2. Laná tejto konštrukcie sú dodávané v priemeroch 10,0 mm a 11,0 mm, na požiadanie je možné ich dodať aj v iných priemeroch (10,0 -20,0 mm). Laná tejto konštrukcie vykazujú po zaťažení menšiu elongáciu (predĺženie) ako laná konštrukcie 8x19S-FC. V porovnaní s konštrukciou 8x19S-FC (1570/1770 N/mm2) majú laná tejto konštrukcie vyššiu únosnosť (o cca. 17-20%), v porovnaní s 6x19S-FC (1570 N/mm2) je ich únosnosť vyššia o cca. 7-9%. Odporúčame ich preto použiť tam, kde zariadenie vyžaduje z dôvodu zvýšenia jeho bezpečnosti použiť lano s vyššou únosnosťou (u niektorých typov výťahov, kde je kabína zavesená na 2 nosných lanách).

Spoločnosť DRUMET odporúča používať na výťahy laná konštrukcie 8x19 Seale, podľa STN EN 12385-5.

Technické informácie
8x19S-vytahy.pdf
8x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+9+9)

8x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x19S.pdf
8x19W-FC (konštrukcia prameňa 1+6+(6+6))

8x19W-FC (konštrukcia prameňa 1+6+(6+6))

Laná súbežne vinuté s povrchovými drôtmi prameňa dvoch rôznych priemerov pravidelne sa striedajúcich a s dvojnásobným počtom drôtov v povrchovej vrstve prameňa v porovnaní so strednou vrstvou. Laná sú dobre ohybné, použitie nachádzajú predovšetkým ako laná výťahové a zdvíhacích zariadení.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x19W.pdf
8x19W-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+(6+6))

8x19W-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+(6+6))

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x19W.pdf
8x25F-FC (konštrukcia prameňa 1+6+6F+12)

8x25F-FC (konštrukcia prameňa 1+6+6F+12)

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, kde povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje dvojnásobný počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou a s výplňovými drôtmi menších priemerov medzi uvedenými vrstvami. Dobrá ohybnosť, odolnosť voči priečnym tlakom a oderu vytvárajú predpoklad pre široké použitie lana tejto konštrukcie (laná visutých žeriavov, navijakov).

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v rôznych pevnostných prevedeniach: 1570 N/mm2, 1370/1770 N/mm2, 1570/1770 N/mm2.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x25F.pdf
8x25F-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+6F+12)

8x25F-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+6F+12)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x25F.pdf
8x36WS-FC (konštrukcia prameňa 1+7+(7+7)+14)

8x36WS-FC (konštrukcia prameňa 1+7+(7+7)+14)

Laná konštrukcie Warrington-Seale sú vinuté súbežným spôsobom a pramene v troch vrstvách drôtov sú zlaňované v jednej operácii kombináciou prameňov typu Warrington a Seale. Použitie nachádzajú u nízkotonážnych žeriavov, kde sa vyžaduje veľká ohybnosť a lano nie je vystavené vysokým teplotám.

Drumet SA odporúča na žeriavy používanie nekrútivých lán!!!

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x36WS.pdf
8x36WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+7+(7+7)+14)

8x36WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+7+(7+7)+14)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám. Lano je mimoriadne citlivé na nesprávnu inštaláciu – hrozí vážne poškodenie lana.

V prípade inštalácie nového lana je zakázané nové lano zvárať alebo iným spôsobom napevno spájať so starým lanom – odporúča sa použiť sisalové lano, alebo tzv. „oceľovú pančuchu“, ktoré zamedzia presunu vnútorného pnutia zo starého lana do nového!!!

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x36WS.pdf
8x31WS-FC / 8x31WS-IWRC

8x31WS-FC / 8x31WS-IWRC

8x31WS-FC (konštrukcia prameňa 1-6-6+6-12)
8x31WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1-6-6+6-12)

Laná uvedených konštrukcií majú podobné vlastnosti ako 8x36WS-FC/IWRC, a platí pravidlo: čím menší počet drôtov v lane, tým je lano tvrdšie, menej ohybné, ale odolnejšie voči oderu. Naopak lano s väčším počtom drôtov je ohybnejšie, ale náchylnejšie na oder.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x31WS.pdf