Laná s klasickým vinutím

6x19M-FC (konštrukcia prameňa 1+6+12)

6x19M-FC (konštrukcia prameňa 1+6+12)

Laná na všeobecné použitie v rôznych oblastiach priemyslu, všade kde nie sú na lano kladené požiadavky neprimerane veľkého ohybu a lano pracuje v bežnej frekvencii. Často používané sú na malých výťahoch, zdvihákoch, v rybárskom priemysle (kotevné, pomocné, vlečné).

Technické informácie
Lana-s-klasickym-vinutim-6x19M.pdf
6x19M-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+12)

6x19M-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+12)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom a extrémnym teplotám.

Technické informácie
Lana-s-klasickym-vinutim-6x19M.pdf
6x19M-WSC (duša tvorená prameňom rovnakej konštrukcie ako pramene v povrchovej vrstve, konštrukcia prameňa 1+6+12)

6x19M-WSC (duša tvorená prameňom rovnakej konštrukcie ako pramene v povrchovej vrstve, konštrukcia prameňa 1+6+12)

Laná majú rovnaké použitie ako laná s dušou IWRC, vyznačujú sa však ešte menšou ohybnosťou pri porovnateľnej minimálnej únosnosti lana. Tieto laná sú často používané ako výstužný materiál pri výrobe dopravných pásov (spravidla pozinkované o pevnosti > 2500 N/mm2).

Technické informácie
Lana-s-klasickym-vinutim-6x19M.pdf
6x37M-FC (konštrukcia prameňa 1+6+12+18)

6x37M-FC (konštrukcia prameňa 1+6+12+18)

Laná tejto konštrukcie sú lanami na všeobecné použitie, vyznačujú sa vysokou ohybnosťou a nízkou odolnosťou voči oderu. Používajú sa všade tam, kde sú kladené vysoké požiadavky na ohyb lana a lano nie je vystavené veľkej záťaži.

Technické informácie
Lana-s-klasickym-vinutim-6x37M.pdf
6x37M-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+12+18)

6x37M-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+12+18)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie (sú ohybnejšie ako laná konštrukcie 6x19M-IWRC/WSC), majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom a extrémnym teplotám.

Technické informácie
Lana-s-klasickym-vinutim-6x37M.pdf
6x37M-WSC (duša tvorená prameňom rovnakej konštrukcie ako pramene v povrchovej vrstve, konštrukcia prameňa 1+6+12+18)

6x37M-WSC (duša tvorená prameňom rovnakej konštrukcie ako pramene v povrchovej vrstve, konštrukcia prameňa 1+6+12+18)

Laná majú rovnaké použitie ako laná s dušou IWRC, vyznačujú sa však menšou ohybnosťou pri porovnateľnej minimálnej únosnosti lana. Laná tejto konštrukcie sú ohybnejšie ako laná konštrukcie 6x19M-IWRC/WSC.

Technické informácie
Lana-s-klasickym-vinutim-6x37M.pdf