Nekrútivé laná

17x7 / 18x7

17x7 / 18x7

17x7 - WSC, 17x7 - FC, 18x7 - WSC, 18x7 - FC
Jedná sa o laná s malým sklonom k otáčaniu používané najmä na stavebných a priemyselných žeriavoch so strednou výškou zdvihu. Laná ponúkame v rozsahu priemerov 4 – 28 mm podľa ISO 2408, EN 12385-4 a DIN 3069 o pevnostiach 1770, 1960 a 2060 N/mm2. Laná konštrukcie 18x7 sú mierne ohybnejšie ako laná 17x7, ale menej odolné voči oderu. UPOZORNENIE: Uvedené laná sa neodporúča používať v kombinácií s otočnými svorkami! Výnimkou je prvý pracovný zdvih lana po jeho inštalácií, čím sa dosiahne kompenzácia pnutí v lane. Po prvej operácií by sa lano malo napevno ukotviť.

Technické informácie
nekrutive-ocelove-lana-17x7,18x7.pdf
DRUCRANE® K19/K16

DRUCRANE® K19/K16

Nekrútivé oceľové lano s tvárnenými prameňmi

Variácie lana DRUCRANE
DRUCRANE.pdf
Herkules 6x17 + 17x7 – FC, 221 drôtov

Herkules 6x17 + 17x7 – FC, 221 drôtov

Nekrútivé laná typu Herkules sú dobre ohybné a sú používané na žeriavoch, kde je bremeno zavesené na jednom priereze lana a nie je vedené. Laná ponúkame v rozsahu priemerov 12,5 – 20,0 mm, podľa normy STN/ČSN 024371, o pevnosti drôtu 1770 N/mm2.

34(M)x7 / 36(M)x7

34(M)x7 / 36(M)x7

34(M)x7 - WSC, 34(M)x7 - FC, 36(M)x7 - WSC, 36(M)x7 - FC
Jedná sa o celkom nekrútivé laná používané na priemyselných, mostových, kontajnerových, lodných a iných žeriavoch s výškou zdvihu nad 30 m, kde je bremeno zavesené na jednom priereze lana a nie je vedené. Laná ponúkame v rozsahu priemerov 14 – 38 mm, podľa noriem ISO 2408, EN 12385-4 a DIN 3071, v rozsahu pevností 1770, 1960 a 2060 N/mm2. Laná týchto konštrukcií môžu pracovať v kombinácií s otočnou svorkou.

35(W)x7

35(W)x7

Túto konštrukciu ponúkame ako náhradu za laná konštrukcií 34(M)x7 a 36(M)x7, prípadne ako náhradu za lano konštrukcie 34(W)x7. Z uvedeného dôvodu lano nachádza uplatnenie v rovnakých oblastiach ako vyššie spomenuté lano. Laná ponúkame v rozsahu priemerov 14 – 38 mm, podľa noriem EN 12385-4 a WTL-01, WTL – 03, o pevnostiach 1960 a 2060 N/mm2.

Technické informácie
nekrutive-ocelove-lana-35(W)x7.pdf