Nekrútivé oceľové laná s tvárnenými prameňmi

Nekrútivé laná s tvárnenými prameňmi vyrábané spoločnosťou DRUMET Sp. z o.o. sú registrované pod ochrannou známkou DRUCRANE® a sú ponúkané podľa podnikových noriem WTL-01a WTL-03. Laná DRUCRANE® s tvárnenými prameňmi sa vyznačujú vysokou minimálnou únosnosťou (laná s tvárnenými prameňmi vykazujú oproti lanám s kruhovými prameňmi o 12 – 20% vyššiu minimálnu únosnosť pri tom istom priemere lana), nízkou elongáciou (predĺženie lana), vysokou odolnosťou voči priečnym tlakom a oderu a dobrou spoluprácou s vodiacimi kladkami.

Laná DRUCRANE® ponúkame ako náhradu za laná konštrukcií 34(M)x7 a 36(M)x7. Uplatnenie nachádzajú na priemyselných, mostových, kontajnerových, lodných a iných žeriavoch s výškou zdvihu nad 30 m, s veľkou pracovnou intenzitou, kde je bremeno zavesené na jednom priereze lana a nie je vedené. Laná ponúkame v rozsahu priemerov 14 – 32 mm, podľa podnikových noriem WTL-01a WTL-03, o pevnostiach 1960 a 2060 N/mm2. Laná tejto konštrukcie môžu pracovať v kombinácií s otočnou svorkou.

DRUCRANE® K19/K16

DRUCRANE® K19/K16

Nekrútivé oceľové lano s tvárnenými prameňmi

Variácie lana DRUCRANE
DRUCRANE.pdf