Jednopramenné laná

Jednopramenné lano 1x19 (1+6+12)

Jednopramenné lano 1x19 (1+6+12)

Prameň vyrábaný v dvoch operáciách, kedy dve vrstvy drôtov sú vinuté okolo jedného centrálneho drôtu. Menšie priemery sú používané v automobilovom priemysle (prevodové, brzdové laná). Priemery 3,0-5,0 mm sú používané ako nosné laná v telekomunikačných kábloch. V porovnaní s lanami konštrukcie 1x7 sa laná konštrukcie 1x19 vyznačujú väčšou ohybnosťou a nižšou odolnosťou voči oderu.

Technické informácie
Jednopramenne-lana-1x19.pdf
Jednopramenné lano 1x37 (1+6+12+18)

Jednopramenné lano 1x37 (1+6+12+18)

Prameň vyrábaný v troch operáciách, kedy tri vrstvy drôtov sú vinuté okolo jedného centrálneho drôtu. V porovnaní s lanami konštrukcie 1x19 sa laná konštrukcie 1x37 vyznačujú väčšou ohybnosťou a nižšou odolnosťou voči oderu.

Technické informácie
Jednopramenne-lana-1x37.pdf