6 - pramenné laná

Stránky:
6x7-FC (konštrukcia prameňa 1+6)

6x7-FC (konštrukcia prameňa 1+6)

Laná tejto konštrukcie sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči oderu a malou ohybnosťou. Preto sa neodporúčajú používať tam, kde sú kladené požiadavky na ohyb lana. Používajú sa na vlečné laná lodí a lyžiarske vleky.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x7.pdf
6x7-WSC (duša tvorená prameňom rovnakej konštrukcie ako pramene v povrchovej vrstve, konštrukcia prameňa 1+6)

6x7-WSC (duša tvorená prameňom rovnakej konštrukcie ako pramene v povrchovej vrstve, konštrukcia prameňa 1+6)

Laná majú rovnaké použitie ako laná s dušou IWRC, vyznačujú sa však ešte menšou ohybnosťou pri porovnateľnej minimálnej únosnosti lana. Tieto laná sú často používané ako výstužný materiál pri výrobe dopravných pásov (platí pre priemery 1,8-3,0 mm, spravidla pozinkované o pevnosti > 2500 N/mm2).

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x7.pdf
6x7-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6)

6x7-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom a extrémnym teplotám.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x7.pdf
6x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

6x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné. Použitie nachádzajú napr. v rybárskom priemysle.

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v rôznych pevnostných prevedeniach: 1570 N/mm2, 1370/1770 N/mm2, 1570/1770 N/mm2. V prevedení 1770 N/mm2 sa lano neodporúča na použitie v zariadeniach určených na prepravu osôb z dôvodu vysokej pevnosti povrchových drôtov spôsobujúcej nadmerné opotrebovanie hnacích a vodiacich kladiek.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x19S.pdf
6x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+9+9)

6x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám. Nachádzajú široké uplatnenie všade tam, kde je lano vystavené extrémnej pracovnej záťaži a kde nie je vysoká požiadavka na ohyb lana (napr. približovanie dreva v lesoch).

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x19S.pdf
6x19W-FC (konštrukcia prameňa 1+6+6/6)

6x19W-FC (konštrukcia prameňa 1+6+6/6)

Laná súbežne vinuté s povrchovými drôtmi prameňa dvoch rôznych priemerov pravidelne sa striedajúcich a s dvojnásobným počtom drôtov v povrchovej vrstve prameňa v porovnaní so strednou vrstvou. Laná sú dobre ohybné, použitie nachádzajú predovšetkým ako laná výťahové, zdvíhacích zariadení, vrtné a ťažné.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x19W.pdf
6x19W-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+6/6)

6x19W-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+6/6)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x19W.pdf
6x25F-FC (konštrukcia prameňa 1+6/6F+12)

6x25F-FC (konštrukcia prameňa 1+6/6F+12)

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, kde povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje dvojnásobný počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou a s výplňovými drôtmi menších priemerov medzi uvedenými vrstvami. Dobrá ohybnosť, odolnosť voči priečnym tlakom a oderu vytvárajú predpoklad pre široké použitie lana tejto konštrukcie (laná visutých žeriavov, navijakov).

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v rôznych pevnostných prevedeniach: 1570 N/mm2, 1370/1770 N/mm2, 1570/1770 N/mm2.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x25F.pdf
6x25F-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6/6F+12)

6x25F-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6/6F+12)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x25F.pdf
6x36WS-FC (konštrukcia prameňa 1+7+7/7+14)

6x36WS-FC (konštrukcia prameňa 1+7+7/7+14)

Laná konštrukcie Warrington-Seale sú vinuté súbežným spôsobom a pramene v troch vrstvách drôtov sú zlaňované v jednej operácii kombináciou prameňov typu Warrington a Seale. Vďaka vhodnému pomeru medzi ohybom a odolnosťou voči priečnym tlakom a oderu sú najčastejšie používanou konštrukciou lana a sú vhodným riešením aj v prípadoch, keď nie je celkom jednoznačné akú konštrukciu zvoliť.

DRUMET s.r.o. ponúka špeciálnu verziu tohto lana nazývanú DRUSTAR® tvorenú drôtmi pevnosti > 2060 N/mm2.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x36WS.pdf
Stránky: