• Úvod >>
  • Oceľové laná

Oceľové laná

Stránky:
8x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 8x7-FC, konštrukcia prameňa 1+9+9)

8x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 8x7-FC, konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné.

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v pevnosti drôtov 1570 N/mm2. Laná tejto konštrukcie sú dodávané v priemeroch 10,0 mm a 11,0 mm, na požiadanie je možné ich dodať aj v iných priemeroch (10,0 -20,0 mm). Laná tejto konštrukcie vykazujú po zaťažení menšiu elongáciu (predĺženie) ako laná konštrukcie 8x19S-FC. V porovnaní s konštrukciou 8x19S-FC (1570/1770 N/mm2) majú laná tejto konštrukcie vyššiu únosnosť (o cca. 17-20%), v porovnaní s 6x19S-FC (1570 N/mm2) je ich únosnosť vyššia o cca. 7-9%. Odporúčame ich preto použiť tam, kde zariadenie vyžaduje z dôvodu zvýšenia jeho bezpečnosti použiť lano s vyššou únosnosťou (u niektorých typov výťahov, kde je kabína zavesená na 2 nosných lanách).

Spoločnosť DRUMET odporúča používať na výťahy laná konštrukcie 8x19 Seale, podľa STN EN 12385-5.

Technické informácie
8x19S-vytahy.pdf
Jednopramenné lano 1x37 (1+6+12+18)

Jednopramenné lano 1x37 (1+6+12+18)

Prameň vyrábaný v troch operáciách, kedy tri vrstvy drôtov sú vinuté okolo jedného centrálneho drôtu. V porovnaní s lanami konštrukcie 1x19 sa laná konštrukcie 1x37 vyznačujú väčšou ohybnosťou a nižšou odolnosťou voči oderu.

Technické informácie
Jednopramenne-lana-1x37.pdf
6x19M-WSC (duša tvorená prameňom rovnakej konštrukcie ako pramene v povrchovej vrstve, konštrukcia prameňa 1+6+12)

6x19M-WSC (duša tvorená prameňom rovnakej konštrukcie ako pramene v povrchovej vrstve, konštrukcia prameňa 1+6+12)

Laná majú rovnaké použitie ako laná s dušou IWRC, vyznačujú sa však ešte menšou ohybnosťou pri porovnateľnej minimálnej únosnosti lana. Tieto laná sú často používané ako výstužný materiál pri výrobe dopravných pásov (spravidla pozinkované o pevnosti > 2500 N/mm2).

Technické informácie
Lana-s-klasickym-vinutim-6x19M.pdf
6x7-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6)

6x7-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom a extrémnym teplotám.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x7.pdf
8x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+9+9)

8x19S-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x19S.pdf
34(M)x7 / 36(M)x7

34(M)x7 / 36(M)x7

34(M)x7 - WSC, 34(M)x7 - FC, 36(M)x7 - WSC, 36(M)x7 - FC
Jedná sa o celkom nekrútivé laná používané na priemyselných, mostových, kontajnerových, lodných a iných žeriavoch s výškou zdvihu nad 30 m, kde je bremeno zavesené na jednom priereze lana a nie je vedené. Laná ponúkame v rozsahu priemerov 14 – 38 mm, podľa noriem ISO 2408, EN 12385-4 a DIN 3071, v rozsahu pevností 1770, 1960 a 2060 N/mm2. Laná týchto konštrukcií môžu pracovať v kombinácií s otočnou svorkou.

6x37M-FC (konštrukcia prameňa 1+6+12+18)

6x37M-FC (konštrukcia prameňa 1+6+12+18)

Laná tejto konštrukcie sú lanami na všeobecné použitie, vyznačujú sa vysokou ohybnosťou a nízkou odolnosťou voči oderu. Používajú sa všade tam, kde sú kladené vysoké požiadavky na ohyb lana a lano nie je vystavené veľkej záťaži.

Technické informácie
Lana-s-klasickym-vinutim-6x37M.pdf
6x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

6x19S-FC (konštrukcia prameňa 1+9+9)

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje rovnaký počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou. Laná majú z dôvodu veľkého priemeru povrchových drôtov dobrú odolnosť voči oderu a sú dobre ohybné. Použitie nachádzajú napr. v rybárskom priemysle.

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v rôznych pevnostných prevedeniach: 1570 N/mm2, 1370/1770 N/mm2, 1570/1770 N/mm2. V prevedení 1770 N/mm2 sa lano neodporúča na použitie v zariadeniach určených na prepravu osôb z dôvodu vysokej pevnosti povrchových drôtov spôsobujúcej nadmerné opotrebovanie hnacích a vodiacich kladiek.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x19S.pdf
35(W)x7

35(W)x7

Túto konštrukciu ponúkame ako náhradu za laná konštrukcií 34(M)x7 a 36(M)x7, prípadne ako náhradu za lano konštrukcie 34(W)x7. Z uvedeného dôvodu lano nachádza uplatnenie v rovnakých oblastiach ako vyššie spomenuté lano. Laná ponúkame v rozsahu priemerov 14 – 38 mm, podľa noriem EN 12385-4 a WTL-01, WTL – 03, o pevnostiach 1960 a 2060 N/mm2.

Technické informácie
nekrutive-ocelove-lana-35(W)x7.pdf
8x19W-FC (konštrukcia prameňa 1+6+(6+6))

8x19W-FC (konštrukcia prameňa 1+6+(6+6))

Laná súbežne vinuté s povrchovými drôtmi prameňa dvoch rôznych priemerov pravidelne sa striedajúcich a s dvojnásobným počtom drôtov v povrchovej vrstve prameňa v porovnaní so strednou vrstvou. Laná sú dobre ohybné, použitie nachádzajú predovšetkým ako laná výťahové a zdvíhacích zariadení.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x19W.pdf
Stránky: