• Úvod >>
  • Oceľové laná

Oceľové laná

Stránky:
6x25F-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6/6F+12)

6x25F-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6/6F+12)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x25F.pdf
8x36WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+7+(7+7)+14)

8x36WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+7+(7+7)+14)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám. Lano je mimoriadne citlivé na nesprávnu inštaláciu – hrozí vážne poškodenie lana.

V prípade inštalácie nového lana je zakázané nové lano zvárať alebo iným spôsobom napevno spájať so starým lanom – odporúča sa použiť sisalové lano, alebo tzv. „oceľovú pančuchu“, ktoré zamedzia presunu vnútorného pnutia zo starého lana do nového!!!

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x36WS.pdf
6x36WS-FC (konštrukcia prameňa 1+7+7/7+14)

6x36WS-FC (konštrukcia prameňa 1+7+7/7+14)

Laná konštrukcie Warrington-Seale sú vinuté súbežným spôsobom a pramene v troch vrstvách drôtov sú zlaňované v jednej operácii kombináciou prameňov typu Warrington a Seale. Vďaka vhodnému pomeru medzi ohybom a odolnosťou voči priečnym tlakom a oderu sú najčastejšie používanou konštrukciou lana a sú vhodným riešením aj v prípadoch, keď nie je celkom jednoznačné akú konštrukciu zvoliť.

DRUMET s.r.o. ponúka špeciálnu verziu tohto lana nazývanú DRUSTAR® tvorenú drôtmi pevnosti > 2060 N/mm2.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x36WS.pdf
8x31WS-FC / 8x31WS-IWRC

8x31WS-FC / 8x31WS-IWRC

8x31WS-FC (konštrukcia prameňa 1-6-6+6-12)
8x31WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1-6-6+6-12)

Laná uvedených konštrukcií majú podobné vlastnosti ako 8x36WS-FC/IWRC, a platí pravidlo: čím menší počet drôtov v lane, tým je lano tvrdšie, menej ohybné, ale odolnejšie voči oderu. Naopak lano s väčším počtom drôtov je ohybnejšie, ale náchylnejšie na oder.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x31WS.pdf
6x36WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+7+7/7+14)

6x36WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+7+7/7+14)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x36WS.pdf
6x26WS-FC / 6x26WS-IWRC

6x26WS-FC / 6x26WS-IWRC

6x26WS-FC (konštrukcia prameňa 1-5-5+5-10)
6x26WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1-5-5+5-10)

Laná uvedených konštrukcií majú podobné vlastnosti ako 6x36WS-FC/IWRC, a platí pravidlo: čím menší počet drôtov v lane, tým je lano tvrdšie, menej ohybné, ale odolnejšie voči oderu. Naopak lano s väčším počtom drôtov je ohybnejšie, ale náchylnejšie na oder.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x26WS.pdf
6x31WS-FC / 6x31WS-IWRC

6x31WS-FC / 6x31WS-IWRC

6x31WS-FC (konštrukcia prameňa 1-6-6+6-12)
6x31WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1-6-6+6-12)

Laná uvedených konštrukcií majú podobné vlastnosti ako 6x36WS-FC/IWRC, a platí pravidlo: čím menší počet drôtov v lane, tým je lano tvrdšie, menej ohybné, ale odolnejšie voči oderu. Naopak lano s väčším počtom drôtov je ohybnejšie, ale náchylnejšie na oder.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x31WS.pdf
Stránky: