Harmonizované normy - Žeriavy

Z pohľadu problematiky oceľových lán na žeriavy sú harmonizovanými normami predovšetkým:

EN 12385-1:2002 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky
EN 12385-2:2002 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 2: Definície, označovanie a zatrieďovanie
EN 12385-3:2004 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 3: Informácie o používaní a údržbe
EN 12385-4:2002 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 4: Viacpramenné laná na všeobecné zdvíhanie
EN 12385-10:2003 Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 10: Špirálové laná na všeobecné konštrukčné používanie

EN 13411-1:2002 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 1: Očnice závesov oceľových lán
EN 13411-2:2001 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 2: Zapletanie ôk oceľových lán pre závesy
EN 13411-3:2004 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 3: Zalisované objímky a zaisťovanie lana objímkou
EN 13411-4:2002 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 4: Upevňovanie lana v koncovke kovom a živicou
EN 13411-5:2003 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 5: Lanové svorky so svorníkom tvaru U
EN 13411-6:2004 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 6: Asymetrická klinová koncovka
EN 13411-7:2006 Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 6: Symetrická klinová objímka

EN 13414-1:2003 Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 1: Závesy na všeobecné zdvíhanie
EN 13414-2:2003 Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 2: Špecifikácia informácií na používanie a údržbu poskytovaných výrobcom
EN 13414-3:2003 Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 3: Lanové slučky a káblové závesy

Kompletný zoznam noriem harmonizovaných so Smernicou na strojové zariadenia na stiahnutie tu.